Vi har sammanställt en artikel över de vanligaste tygmaterialen under Vikingatid och tidig medeltid i norra Europa. Vanligast förekommande var tyg av ylle och linne, men även tyger av tex hampa, nässlor och siden förekommer. Bomullen börjar leta sig från Indien till Europa under den sena medeltiden.

Såhär tar du bäst hand om din medeltida paviljong - ditt historiska tält.

Medeltida paviljong 9x5meterFuktiga Paviljonger

Fuktigt medeltidstält kommer förr eller senare att mögla. Det spelar ingen roll hur mögelbehandlar duken är. Därför ska alltid blöta tält sättas upp för torkning så snart som möjligt. Regnar det ute så är det bättre att sätta upp tältet i regnet än att det ligger i påsen. Det är också bätter att förvara blöta tält svalt än varmt.

Här nedan följer en instruktion om hur man reser en paviljong. Beskrivningen är baserad på våra paviljonger, men fungerar säkert på andra av ungefär samma typ.

Malin Berglund Har skrivit en utmärkt artikel om färgning från 600talet till 1600talet. Stort tack till Malin Berglund/Felicitas Schwarzenbergin som har bidragit med texten! Malins blogg som f.ö har många andra intressanta artiklar hittar ni här; http://bippimalin.livejournal.com/14083.html

Landauerschen Stiftungsbuch Nürnberg Stadtbibliothek, c. 1500.

 

Konsten att färga tyger har många tusen år på nacken. Redan i gamla testamentet nämns blå, purpur och scharlakansrött, troligast avseende de färger man får från två olika snäckor i Medelhavet samt kermessköldlusen.

Trots moderna fantasier att folk hade "ofärgade" kläder så kunde man även som mycket fattig få till lite olika nyanser på sina tyger, främst gula och gulbruna. Det är snarare med färgstyrkan som man anger sociala skillnader eftersom ju starkare färg man har, desto mera av varan har gått åt till att färga och desto dyrare blir det färdiga materialet.

Här är vår instruktion om hur man reser en rund paviljong. Instruktionen är i många delar samma som när man reser en fyrkantig, men ett par saker skiljer en del. Läs gärna båda instrutkionerna.

I Skandinavien avslutas järnåldern av vikingatiden. Därefter tar den tidiga medeltiden vid. Medeltiden inleds med kristendomens införande runt 1050-1100 e.Kr.  Skiftet från Vikingatid till medeltid  kan självklart inte helt tidsbestämmas till ett visst årtal. Urflera aspekter kvardröjer vikingatiden till en god bit in på 1100-talet. Vissa traditioner var än mer seglivade och tex runskrift har använts använts i dalarna ända till 1800talet.

Bildsten Tängelgårda ca år 700-800

Det kan bli väldigt "tokigt" när man sätter ihop en komplett dräkt. Om tex både överdel och underdel är vikingatida ska dessa kanske inte kombineras med en mössa som hör 1300talet till?

Därför har vi här satt ihop en liten guide om vilka av våra kläder som passar in på den vikingatida mansdräkten.

  • Underplagg
  • Benkläder
  • Överdel
  • Ytterplagg
  • Huvudbonad

fecamppsalter1180är man sätter ihop en komplett dräkt är det viktigt att man försöker välja delar som passar bra tillsammans. I den här artikeln sammanfattar vi vilka av våra plagg som passar in på den medeltida mansdräkten. Tidsperioden vi pratar om är högmedeltid, dvs ca år 1100 - 1350
Alla kompletta dräkter bör sammanställas enligt följande modell: