I Skandinavien avslutas järnåldern av vikingatiden. Därefter tar den tidiga medeltiden vid. Medeltiden inleds med kristendomens införande runt 1050-1100 e.Kr.  Skiftet från Vikingatid till medeltid  kan självklart inte helt tidsbestämmas till ett visst årtal. Urflera aspekter kvardröjer vikingatiden till en god bit in på 1100-talet. Vissa traditioner var än mer seglivade och tex runskrift har använts använts i dalarna ända till 1800talet.

Man brukar dela in Järnåldern som vikingatiden avslutar med följande ungefärliga perioder:

  • Förromersk järnålder 500 f.Kr. - ca år 0
  • Romersk järnålder år 0 - 400 e.Kr.
  • Folkvandringstid 40 0e.Kr. - 550 e.Kr.
  • Vendeltid 550 e.Kr. - 800 e.Kr.
  • Vikingatid 800 e.Kr. - 1100 e.Kr.

Stora delar av europa har redan kommit till det vi kallar för medeltiden under samma period som vi Nordbor hade Järnålderskultur.

Daner landstiger i England 866 illustration ur "Miscellany on the life of St. Edmund" från 1130-talet.Skandinaviens befolkning ökade kraftigt under Vikingatiden, samtidigt utvecklades skeppsbyggarkonsten. Detta var bidragande orsaker till de första vikingatågen, det vill säga plundringar som vikingar, båtburna krigare från Skandinavien, utförde runt om i Europa. Den 8 juni 793 plundrade vikingar klostret Lindisfarne på Englands östkust, en attack som snart följdes av otaliga krigståg, men också handel och kolonisation. I öster sökte sig nordbor i stora mängder ned utmed de ryska floderna. De kom som handelsmän eller som blivande "väringar", det vill säga värvade soldater i den östromerske kejsarens armé och flotta, men också som erövrare. Enligt traditionen skall det första ryska riket ha grundats från Sveariket.

Merparten av nordborna under vikingatiden levde dock ett stillsamt liv som bönder, och torde knappast ha kallat sig vikingar. I isländska sagor används beteckningen norroenir menn ("norröna män") för att beteckna Nordens befolkning. Genom den bevarade litteraturskatt som finns i de isländska handskrifterna från 1100- och 1200-talet samt från runstenarnas texter känner man många detaljer om folkens liv under vikingatiden.

Den här artikeln grundas på en text från Wikipedia. Om du hittar några fel i den, eller har något mer att tillägga tveka inte på att kontakta oss.