Här är vår instruktion om hur man reser en rund paviljong. Instruktionen är i många delar samma som när man reser en fyrkantig, men ett par saker skiljer en del. Läs gärna båda instrutkionerna.

Placera paviljongen på en bra plats

Planering av platsen
Det första som görs är att se över platsen där paviljongen ska stå. Bestäm sedan ungefär vilken riktning paviljongen ska ha och kontrollera om det finns eventuella hinder i vägen.

Lägg ut rep stolpar och tältspik rund om paviljongenLägga ut taket
Lägg ut takduken så det täcker den yta där du vill ha din paviljong. runt om lägger du ut väggstolpar, rep och tältspik. Lägg minst en tältstolpe i vartannat "hål" Spara några extra rep och tältspik för att använda som sträck-linor. Har du inga extrarep kan du använda de som håller ev markis/baldakin eller ifrån varannan stolpe runt om.

Lägg ut stolpar, rep och spik runt om så de finns nära tillhands när du ska resa.

En fast tältstolpe
Nu är det dags att resa den första stolpen. Välj den stolpe som är viktigast, oftast ut mot markandsgatan eller den sida som du prioriterar placeringsmässigt är det trångt bakåt så kan detta vara den man väljer först.
Slå ner tre tältspikar; en i varje dragriktning ca 1-1,5 meter från den plats där första tältstolpen kommer. Ena tältspiken snett innåt under taket. Stick in tältstolpen genom takets förstärkta hål och ställ stolpen där du vill ha ditt ytter hörn. Trä alla tre rep över tältstolpens topp och sträck så att den står stadigt. Samtliga tältspik slås ner till ca 50% i detta läge. När sedan paviljongen är färdig och kontrollerad så slås de ner fullt. Ofta får man flytta någon spik som har hamnat lite snett.

Fäst tre tältspikFörsta stolpen på den runda paviljongen står stadigtFörsta stolpen på den runda paviljongen står stadigt

Andra stolpen och motsatt sida
För att få någorlunda hum om vilken riktning tältet får är det dags att sätt en stolpe bredvid den första. Sedan är det dags att söka upp motsatta sidan till första stolpen. Sikta lite längs med tälttakets sömmar och försök hitta ungefär den motsatta sidan. Slå ner ett extra-rep utöver det rep som redan är fastknutet. Slå ner båda spikarna och sträck ut taket ordentligt. Det behöver inte bli perfekt, det är enkelt att efterjustera, men det är bra om riktningen blir någorlunda..

Andra stolpen står inte så stadigt ännuMotsatta sidan resesFjärde stolpen på plats

Resten av stolparna
Nu när det finns viss spänst i tyget är det enkelt att fortsätta med repen av stolparna. Sätt i vartannat hål till att börja med och försök sträcka sidorna så att de blir någorlunda. Sikta upp längs med takets sömmar när du sätter repet, om repet drar i rätt riktigt kommer paviljongen bli ner sträckt och snyggare uppsatt. Sätt först en på höger sida och sedan en på vänster, sträck inte så hård i repen ännu, det kan vänta till sist. I samband med att du fyller på med stolpar går det bra att ta bort de extrarepen du satte i början för att hålla de extra stolparna.

Fler stolpar i ren runda medeltida paviljongenFler stolpar i ren runda medeltida paviljongenFler stolpar i ren runda medeltida paviljongenFler stolpar i ren runda medeltida paviljongenFler stolpar i ren runda medeltida paviljongen

Montera ihop mittenstolpen
Kontrollera så att hålen "stämmer" och att de runda delarna på mittstolpen matchar ihop. Gör de inte det kanske du behöver vända på stolpen så att baksidans hål kommer till det andra skarvjärnet. Tryck igenom bultarna och vänd sedan på stolpen. Knacka lätt så åker bultarna igenom och du kan skruva fast dem med skiftnyckel, Ev behöver du hålla emot den bakre bultens skalle med en nyckel nr 18 för att den inte ska snurra när du skrivar på muttern. 

Se till att hålen matchar på stolpenSätt i bultarna och vänd på stolpenSkruva sedan fast bultarna

Mittstolpen restToppen på den medeltida paviljongen resesResa nocken
Innan det är dags att sätta i nocken så måste du släppa efter lite på repen som håller sidorna. Gå varvet runt och släpp en del av spänningen på repen. Om man inte gör det blir det väldigt tungt och svårt att resa nocken.

Med ett stadigt tag om mittstolpen så för man först försiktigt in stolpens spets i det förstärkta hålet i nocken. Går sedan mot mitten så reser sig taket. Kontrollera sedan så mittstolpen står rakt.

Rätade tältstolpar och markis uppsattKontrollera repen och sträckning
Nu syns det tydligare om något av repen har hamnat snett i förhållande till taket och tältets riktigt. Gå varvet runt och dra i repspännarna. Spänn repen på motsatt sida dvs först kl 12 sedan kl 6 sedan klockan 3 och sist kl 9. Därefter är det dags att spänna "klockslagen" däremellan.

 Eventuellt behöver man i detta läget flytta på något rep som hamnat i lite fel riktning. För att få en snyggt spänd paviljong är det noga med repens riktning. Kontrollera också att stolparna och mittstolpen står rakt. 

När alla stolpar står rakt och taket är snyggt spänt så går det bra att slå ner alla tält-spik till 100% Det går också fint att sätta upp markisen/baldakinen.

Så här gör man en kedjesömVäggarna
Det sista som behöver komma på plats är väggarna. Starta vid öppningen och jobba dig runt med kedjesömmen ända till du är nöjd. Vill du stoppa någonstans och vika undan väggen så går det bra att avsluta kedjesömmen med en pinna eller en knut.

Medeltida Rund paviljongTältsäcken til den runda medeltida paviljongen som är 5meter

Hantering av repen på din medeltida paviljongNedpackning
När man packar ihop tältet går det till som när man reser det. Här kommer en snabbguide * ta av väggarna * lossa något på repen som håller i väggarna * Lyft ner nocken/toppen * Lossa repen runt och och lyft ner väggstolparna.

Något som vi brukar tänka lite extra på är hur vi hanterar repen när det är dags att packa ihop. Trassliga rep vid nästa uppsättning är inte kul. Sträck repen så att repspännaren är så nära bottenknuten som möjligt. Vik sedan repet dubbelt tills det är ganska kort. Därefter kan man göra en liten knut så att så få repdelar som möjligt sticker ut och kan trassla sig.

Vill du läsa skötselråden för din paviljong så har vi dem här: LÄNK Skötselråd
Vi har också en beskrivning om hur man reser en fyrkantig medeltida paviljong: LÄNK Resning av fyrkantig paviljong
För att se vilka medeltida tält och paviljonger som finns att köpa just nu och deras priser, vad som finns i lager med mera: LÄNK Köpa medeltida Paviljong