Här nedan följer en instruktion om hur man reser en paviljong. Beskrivningen är baserad på våra paviljonger, men fungerar säkert på andra av ungefär samma typ.

Planering av platsen
Det första som görs är att seöver platsen där paviljongen ska stå. Bestäm sedan ungefär vilken riktning paviljongen ska ha och kontrollera om det finns eventuella hinder i vägen.

Lägga ut taket
Lägg ut takduken så det täcker den yta där du vill ha din paviljong. runt om lägger du ut väggstolpar, rep och tältspik. Lägg minst en tältsstolpe i varannat "hål" Spara några extra rep och tältspik för att använda som sträck-linor

Tältlinor om toppen på medeltida paviljongEn fast hörna
Nu är det dags att resa den första hörnan. Välj den hörnan som är viktigast, oftast ut mot markandsgatan eller den sida som du prioriterar placeringsmässigt. Slå ner tre tältspikar; en i varje dragriktning ca 1-1,5 meter från den plats där första tältstolpen kommer. Stick in tältstolpen genom takets förstärkta hål och ställ stolpen där du vill ha ditt ytter hörn. Trä alla tre rep över tältstolpens topp och sträck så att den står stadigt.

En rak gavel
Fortsätt sedan med minst varannan tältstolpe längs med hela kortsidan/gaveln på tältet Titta noga på riktningen och se till att gaveln får just den riktning som du vill att den ska ha. För att få gaveln att bli sträckt så får du sätta extra rep längs med gaveln i samma riktning som du bygger. Detta gör också att du hela tiden kan jobba med väl sträckt tyg. Dessa extrarep tas bort 9x5 meter medeltida Paviljongnär man är färdig med andra gavel-hörnet. Se till att de 2 tältlinor & spikar som håller hörnstolpar sitter ordentligt i marken.

Långsidorna tar form
Nu är det dags att fortsätta med långsidorna. Ta en tältstolpe i taget, börja först närmast den gavel ni har rest och jobba er bort mot nästa gavel. Sätt minst en tältstolpe i varannat hål och arbeta med sträcklinor längs med långsidans riktning. Sätt först en stolpe i fram och sedan en på samma ställe i bak, arbeta sedan parallellt fram och bak långs hela långsidorna Se till att hålla formen på tältet och ställ dig ett par gånger och titta ner längs med raden för att se att det inte buktar ut åt något håll. 

Sista gaveln
När ni kommit till de sista hörnstoparna och säkrat dem åt båda hållen så är det ett enkelt jobb att få färdigt den sista gaveln. Nu kan ni också ta bort eventuella extra sträcklinor.

Resning av nock
Skruva först ihop evntuella skarvade mittstolpar och se till att de sitter ihop ordentligt.. Lossa repen på alla fyra hörstolpar så att de sitter väldigt slappt och hörstoparna faller innåt. Tag ett kraftigt tag om mittstolpen och var noga med att pricka hålet först när ni reser upp taket. Kontrollera så att den står rakt. Repetera samma procedur på eventuella andra mittstolpar. När mittstolpen är rest kan ni åter igen se till att hörnen är fastspända och står bra.

Resten av tältstolparna och kontroll av sträckning
Titta igenom resten av befintliga tältstoplar så att tältet är bra sträckt och sätt samtidigt upp eventuella andra tältstolpar som ni väntat med. Alla väggstolpar behöver inte användas, men minst  varannan. Kontrollera noga hur lutningen blir vid hörn-stolparna. Om marken är lite ojämn eller om det regnar mycket så kan det vara en fördel att luta ner hörnstolparna invändigt så att en tydliga fall bildas vid hörnen. Detta är den känsligaste punkten och den plats det är mest sannorlikt att det bildas pölar på taket. Bildas det en pöl så använd aldrig händer, pinnar eller något annat att trycka på tältduken för att putta bort pölen. Luta istället ner den pinnan som är närmast så att ett naturligt fall bildas där vattnet kan rinna av. Vid regn bör  också rep kontrolleras och spännas om när de har blivit blöta. Kontrollera samtliga rep minst dagligen oavsett väderlek.

Kedjesöm på medeltida paviljongKedjesömSätta fast väggarna
Häng på väggarna med hjälp av kedje-söm  där ni villvara säkra på att det inte ska regna in.


För tips om skötselråd om hur du sköter din pavve så se den här Artikeln LÄNK: Skötselråd.
Vi har också en bra artikel omhur man reser en rund paviljong här: LÄNK Rund medeltida paviljong.
Vill du se vilka medeltida paviljonger som finns att köpa, aktuellt lager med mera så se den här sidan. LÄNK: Köpa medeltida paviljong.